top of page

Gro Mutka Holter

Om kunstneren

Gro Mutka Holter er maler, grafiker, tegner og har også erfaring med offentlig utsmykking og installasjoner, samt en rekke designprosjekter internasjonalt og nasjonalt. Tematikken i hennes arbeider er ofte relatert til biologi, identitet, hukommelse, minner og mellommenneskelige relasjoner. 
Hun følger en figurativ og håndtverksmessig tradisjon, men løser gjerne opp motivene med uventede vendinger, som kan ha ekspressive eller surrealistiske tilsnitt. I kunstnerskapet regjerer det en gjennomgående sterk koloritt, som kan gi assosiasjoner til østens gamle tekstilhistorie i kombinasjon med visuelle mønsterformasjoner inspirert av Japanske trenitt fra 1700-tallet. (groholter.no)

Trekløver.jpg
Min venn.jpg
Moving.jpg
Landet.jpg
Walk with me.jpg
Gro Mutka Holter: Portefølje
bottom of page